Het Comité

Europees Comité voor gegevensbeschermingHet Europees Comité voor gegevensbescherming is de opvolger van de vroegere Artikel 29 Werkgroep, die door de EU Richtlijn bescherming persoonsgegevens werd opgericht (door artikel 29 van de Richtlijn, vandaar de naam van de werkgroep).


In het Comité zitten vertegenwoordigers van alle nationale handhavingsorganisaties op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht. Zo heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens een vertegenwoordiger in het Comité, wat ook geldt voor de Franse autoriteit, de Italiaanse, de Spaanse, etc.


Het Comité kan adviezen geven, samenwerking tussen de nationale handhavende organisaties bevorderen en richtsnoeren en regels aannemen die invulling geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er staan maar liefst 25 taken in artikel 70 van de AVG.