gedragscodes

GedragscodesNet zoals de Richtlijn bescherming persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, maakt de Algemene Verordening Gegevensbescherming het mogelijk om gedragscodes aan te nemen. Het aannemen van gedragscodes is niet verplicht, maar als een koepelorganisatie een gedragscode heeft aangenomen, dan moeten de leden van die koepelorganisatie zich daar wel aan houden.


In een gedragscode staan nadere regels over hoe de algemene beginselen, rechten en plichten uit de AVG in een specifieke sector moeten worden uitgelegd. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de medische sector, de wettenschappelijke sector of de energiesector.


De mogelijkheid tot gedragscodes staat beschreven in artikel 40 en 41 van de Algemene Verordening Gegevenscherming.


De Autoriteit Persoonsgegevens houdt uiteindelijk toezicht op de gedragscode. Momenteel zijn er maar twee gedragscodes goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.