EER

De Europese Economische RuimteDe Europese Economische Ruimte is tot stand gekomen na een akkoord tussen de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie (zonder Zwitserland). Doel van de EVA is bevordering van de vrije handel tussen lidstaten. Hieronder valt ook de handel in persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Tot de EVA behoren Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.  Zwitserland is geen lid van de Europese Economische Ruimte en de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dus niet direct van toepassing op Zwitserland. Op de andere drie landen wel.


Meer informatie vind je hier.