De AP

De Autoriteit PersoonsgegevensDe Autoriteit Persoonsgegevens is de handhavingsorganisatie van de Nederlandse overheid op het gebied van gegevensbescherming. Voorheen was de Autoriteit bekend onder de naam College Bescherming Persoonsgegevens.


In artikel 58 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan maar liefst 26 bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvan de belangrijkste is uitgewerkt in artikel 83, namelijk de mogelijkheid om boetes op te leggen. Voor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hier.


Globaal zijn er zes taken van de Autoriteit:


1. Onderwijzer: De AP vergroot het algemeen

bewustzijn van het gegevensbeschermingsrecht onder het

publiek, door het verstrekken van informatie en het verzorgen

van educatie.

2. Adviseur: De toezichthouder geeft organisaties

adviezen geven over hoe de verschillende onderdelen van de

AVG binnen een organisatie moeten worden geïmplementeerd,

bijvoorbeeld ten aanzien van de efffectbeoordeling.

3. Regelgever: De Autoriteit Persoonsgegevens kan zelf regels en

richtsnoeren aannemen.

4. Ombudsman: De AP behandelt concrete klachten over

specifijieke situaties die ze heeft ontvangen van datasubjecten.

5. Toezicht: Een van de hoofdtaken is het toezicht op en

de handhaving van de Verordening.

6. Sancties: De toezichthouder kan sancties opleggen bij een

geconstateerde overtreding.