Passende waarborgen

Passende waarborgenEr kunnen passende waarborgen gelden voor het doorvoeren van persoonsgegevens naar landen buiten de EU, in het geval er geen adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie is. Dat kan als de organisatie in het lande buiten de EU zich contractueel vastlegt om zich grosso modo aan de regels uit de AVG te houden.


De EU heeft aanzetten gedaan voor contractbepalingen. Klik hier.

En een pagina over bindende bedrijfsvoorschriften. Klik hier.Lees verder:

Artikel 46 AVG (passende waarborgen)

Artikel 47 AVG (bindende bedrijfsvoorschriften)