Sectorspecifieke wetgeving

Sectorspecifieke wetgevingNaast de regels uit het gegevensbeschermingsrecht gelden er natuurlijk tal van andere wetten en regels. Sommige daarvan geven nadere invulling aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Vaak is er voor sectoren specifiek beleid. Zo zijn er aparte regels voor de medische sector, zijn er aanvullende regels voor de telecomsector en hebben veel overheidsdiensten hun eigen wetgeving, waarin staat wat zij wel en niet mogen doen met persoonsgegevens.


Ook kan het recht op gegevensbescherming botsen met andere rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting of openbaarheid van informatie. Ook daarvoor kunnen specifieke wetten en regels gelden, zoals de Wet hergebruik overheidsinformatie.