Landen EU

Wanneer is de AVG van toepassing?

 

 

Momenteel zijn er 28 landen lid van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Koninkrijk der Nederlanden, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

Daarnaast is de AVG van toepassing op Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.

 

Daarnaast zijn er nog twee categorieën landen van belang:

 

Kandidaat lidstaten EU: Albanië, Voormalig Yuguslavie, Montenegro, Servie en Turkijë

 

Potentiële kandidaat lidstaten EU: Bosnië en Nerzegovina en Kosovo

 

 

Zowel de kandidaaat lidstaten van de EU als de potentiële lidstaten zijn over het algemeen geneigd de regels van de EU te volgen, al geldt dat voor Turkije bijvoorbeeld maar in zeer beperkte mate.

 

Op termijn zal het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel uitmaken van de Europese Unie, vanwege de Brexit. Of dat ook zal betekeken dat het VK zich niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal houden is onduidelijk.

 

Tot slot, er zijn plannen om ook regels te stellen aan de doorvoer van niet persoonlijke data. Voor meer informatie, klik hier.