Artikel 98

Uitleg bij artikel 98 AVGDe Europese Commissie neemt het initiatief om te zorgen dat alle wetten en regels binnen de EU ook conform de AVG worden uitgelegd. Het gaat dan met name om de regels over de verwerking van persoonsgegevens door EU instanties zelf, waarvoor aparte regels gelden (artikel 2 lid 3 AVG). Voor de herziening van het e-Privacy regime geldt een specifieke verplichting (artikel 95 AVG).

Artikel 98 Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming


Indien passend dient de Commissie wetgevingsvoorstellen in teneinde andere Unierechtshandelingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen en aldus een uniforme en consequente bescherming van natuurlijke personen te garanderen in verband met verwerking. Het gaat hierbij met name om de regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking door instellingen, organen en instanties van de Unie, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Overwegingen