Artikel 96

Uitleg bij artikel 96 AVGAls landen voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad afspraken hebben gemaakt over de doorvoer van persoonsgegevens naar andere landen of internationale organisaties, en die afspraken conform de Richtlijn bescherming persoonsgegevens (met name artikel 26) waren, dan blijven ze geldig. Deze afspraken hoeven dus niet gelijk te worden herzien, om aan de regels over de doorvoer van persoonsgegevens uit de AVG te voldoen.

Artikel 96 Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten


Internationale overeenkomsten betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties die door de lidstaten zijn gesloten vóór 24 mei 2016, en die in overeenstemming zijn met het vóór die datum toepasselijke Unierecht, blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Overwegingen
Bronnen