Artikel 95

Uitleg bij artikel 95 AVGDe Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft het algemene kader voor de verwerking van persoonsgegevens. Sommige wetten geven echter meer specifieke regels voor specifieke sectoren of verwerkingsprocessen. De e-Privacyrichtlijn is daarvan een voorbeeld. Artikel 95 stelt dat die bijzondere regels uit de e-Privacyrichtlijn in principe voor de algemene regels uit de AVG gaan. Er is thans een voorstel om de e-Privacyrichtlijn te vervangen door een Verordening. Uit overweging 173 volgt dat bij deze herziening moet worden gezorgd dat de regels conform de bepalingen uit de AVG worden neergelegd (zie ook artikel 98 AVG).

Artikel 95 Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG


Deze verordening legt natuurlijke personen of rechtspersonen geen aanvullende verplichtingen op met betrekking tot verwerking in verband met het verstrekken van openbare elektronische-communicatiediensten in openbare communicatienetwerken in de Unie, voor zover zij op grond van Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen met dezelfde doelstelling.

Overwegingen(173) Deze verordening dient van toepassing te zijn op alle aangelegenheden die betrekking hebben op de bescherming van grondrechten en fundamentele vrijheden in het kader van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor de in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgenomen specifieke verplichtingen met dezelfde doelstelling niet gelden, met inbegrip van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de rechten van natuurlijke personen. Om de verhouding tussen deze verordening en Richtlijn 2002/58/EG te verduidelijken, dient die richtlijn dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Zodra deze verordening is vastgesteld, dient Richtlijn 2002/58/EG te worden geëvalueerd, met name om te zorgen voor samenhang met deze verordening,

BronnenProductores de Música de España


C-301/06, IRELAND V. PARLIAMENT AND COUNCIL, 10.2.2009 (“IRELAND”)


C-557/07, LSG-GESELLSCHAFT ZUR WAHRNEHMUNG VON LEISTUNGSSCHUTZRECHTEN GMBH V. TELE2 TELECOMMUNICATION GMBH, 19.2.2009 (“LSG”)


Opinion 01/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC) - wp247


Opinion 03/2016 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC)


COOKIE SWEEP COMBINED ANALYSIS – REPORT


Working Document on surveillance of electronic communications for intelligence and national security purposes


Opinion 9/2014 on the application of Directive 2002/58/EC to device fingerprinting


Opinion 04/2014 on surveillance of electronic communications for

intelligence and national security purposes


Statement on the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) which invalidates the Data Retention Directive


Opinion 5/2002 on the Statement of the European Data Protection Commissioners at the International Conference in Cardiff (9-11 September 2002) on mandatory systematic retention of telecommunication traffic data (18 kB)    - WP 64

(11.10.2002)


•Opinion 7/2000 On the European Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector of 12 July 2000 (38 kB)    - WP 36

(2.11.2000)


•Opinion 5/2000 on The Use of Public Directories for Reverse or Multi-criteria Searching Services (Reverse Directories) (33 kB)    - WP 33 (13.07.2000)


•Opinion 2/2000 concerning the general review of the telecommunications legal framework (18 kB)    - WP 29

(3.02.2000)


•Recommendation 3/99 on the preservation of traffic data by Internet Service Providers for law enforcement purposes (268 kB)     - WP 25

(7.09.1999)


•Recommendation 2/99 on the respect of privacy in the context of interception of telecommunications (44 kB)    - WP 18

(3.051999)


•Recommendation 1/99 (16 kB)    on Invisible and Automatic Processing of Personal Data on the Internet Performed by Software and Hardware - WP 17 (23.02.1999)