Artikel 73

Uitleg bij artikel 73 AVGKomt nog

Artikel 73 Voorzitter


1.Het Comité kiest met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden.


2.De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Overwegingen
Bronnen