Artikel 72

Uitleg bij artikel 72 AVG

 

 

Komt nog

Artikel 72 Procedure

 

1.Het Comité neemt besluiten met een gewone meerderheid van zijn leden, tenzij anders bepaald in deze verordening.

 

2.Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van zijn leden zijn eigen reglement van orde en zijn eigen werkregelingen vast.

Overwegingen

 

 

 

Bronnen