Artikel 31

Uitleg bij artikel 31 AVG

 

 

Komt nog.

Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

 

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

Overwegingen

 

 

 

Bronnen