Artikel 31

Uitleg bij artikel 31 AVGKomt nog.

Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende autoriteit


De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

Overwegingen
Bronnen