Artikel 29

Uitleg bij artikel 29 AVGKomt nog

Artikel 29 Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker


De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot de verwerking gehouden is.

Overwegingen
Bronnen