Artikel 16

Uitleg bij artikel 16 AVG

 

 

Komt nog

Artikel 16 Recht op rectificatie

 

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Overwegingen

 

 

 

Bronnen