Start

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Op deze website vind je een heldere en eenvoudige uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is een wet van de Europese Unie (EU) waarin staat of en onder welke voorwaarden je gegevens over anderen mag verzamelen, opslaan en gebruiken. Denk daarbij aan het recht om vergeten te worden, de plicht om gegevens te beveiligen, de meldplicht datalekken en de plicht om impact assessments te doen.   


Achtergrond over de AVG


Waarom is de AVG er, wanneer gaat die in en welke boetes kunnen er worden opgelegd bij een overtreding.

Wanneer is de AVG van toepassing?


De AVG is simpel gezegd van toepassing als er persoonsgegevens worden verwerkt in de EU of over EU burgers.

De plichten uit de AVG


Als je gegevens over anderen verwerkt dan moet je aan 10 concrete plichten voldoen, zoals: het beveiligen van gegegevens, het maken van een register en het doen van impact assessments.

De bouwstenen van de AVG


De AVG is gebaseerd op een aantal heel simpele uitgangspunten, zoals: verzamel niet meer gegevens dan je nodig hebt, sla ze veilig op en wees transparant

De rechten uit de AVG


Als er gegevens over je worden verwerkt, dan kun je een beroep doen op 10 concrete rechten, zoals het recht om vergeten te worden, het inzagerecht en het recht op een kopie.

Commentaar per artikel


De AVG kent 99 artikelen en bijna het dubbele aan overwegingen. Bij elk artikel is wel een interessante rechtszaak of beleidsdocument te noemen.